Restaurerade utskriftsutrustning

Som ett komplement till restaurerade patroner (toner och bläckstråleskrivare) och tack vare önskan om att gå längre i sitt engagemang för ekologi och cirkulär ekonomi erbjuder Armor Print Solutions ett nytt sortiment av 100 % restaurerade och återställda skrivare under märket Owa Line. 
 

Vill du har mer information om vårt sortiment av 100 % restaurerade skrivare Owa Line?  

KONTAKA OSS

Varför välja Armors 100 % restaurerade skrivare ?

Att välja en 100 % renoverad Armor-skrivare innebär att du väljer en ekologisk, ekonomisk och högkvalitativ utskriftsutrustning.  

Renoverad utrustning är på frammarsch och det med rätta! Med utmärkta ekologiska egenskaper är det en hållbar lösning mot den förorenande tillverkningen av nya elektroniska föremål som genererar en stor mängd avfall.  

Därför har vi beslutat att utöka vårt utbud av tryckutrustning med ett nytt sortiment: OWA Line. Ett utbud av renoverade skrivare som renoverats enligt strikta specifikationer för att möjliggöra en hållbar och effektiv användning för såväl yrkesverksamma som privatpersoner. 
 

Renoverade skrivare som kombinerar kvalitet och prestanda

Owa Line, är ett utbud av restaurerade, pålitliga och kvalitativa enheter. Den strikta urvals- och granskningsprocessen gör det möjligt att erbjuda en lösning som fungerar lika bra som ny utrustning. Materialet är också noggrant förpackat för att möjliggöra transport under goda förhållanden. 

 

Ett miljöansvarigt tillvägagångssätt 

Owa Line, garanterar helt återställda utskriftslösningar tack vare en restaurering som ger dem ett nytt liv! Owa Line reducerar koldioxidutsläppen och avfallsmängden vilket har en positiv påverkan på miljön. Armor Print Solutions har en ekonomisk modell baserad på cirkulär ekonomi med den dubbla fördelen att den kombinerar restaurerad utskriftutrustning och OWA-restaurerat förbrukningsmaterial. 

 

Hållbara besparingar 

Våra restaurerade utskriftslösningar gör att du snabbt kan minska din utskriftsbudget. Restaurerade skrivare är det perfekta alternativet för företag och användare som vill kombinera kvalitet och besparingar, för en utskriftsbudget som är upp till 60 % lägre jämfört med en ny lösning. 

 

Är du intresserad av våra restaurerade skrivare : 

BEGARA EN OFFERT

 

Vilka är restaureringsstegen för skrivarna från OWA line ?
 

Våra renoverade OWA Line-skrivare genomgår ett antal renoveringssteg innan de släpps ut på marknaden. Detta är 8 steg som utförs i Europa, vilket gör att skrivaren kan renoveras enligt strikta standarder. 
 

 

Vilka är de viktigaste funktionerna i utskriftssystemet OWA Line ?
 

✓ Strikt och standardiserad restaurering (ISO, DIN ...) 

✓ Sidräknare återställs 

✓ Restaureras i Europa 

✓ Förpackad med omsorg 

✓ Valfria leverans- och underhållstjänster
 

Är du intresserad av vår katalog ? 
 

KONTAKA OSS