Våra värderingar och åtaganden

owa armor

OWA: ARMOR:s varumärke för kretsloppsekonomi

 

 

”Det är ett enkelt konstaterande som ligger till grund för varumärket OWA: vår planet kan inte fortsätta så här längre. År 2030 kommer vi att behöva två planeter för att förnya de resurser som vi använder varje år. Vi noterar dock att endast 20 % av patronerna återvinns idag i världen. Vi började därför en lång reflektionsperiod för att bestämma de lösningar som ARMOR Print Solutions kunde få på plats för att se till att få fart på situationen.”

Gerwald van der Gijp, VD för ARMOUR PRINT SOLUTIONS

 

 

Välj cirkulär ekonomi

I Västeuropa säljs mer än 350 miljoner patroner varje år. Ändå behandlas 70 % inte korrekt efter användning, utan bränns eller hamnar i deponier. Enligt en studie som ARMOR utförde inom företag år 2014 har användarna ingen uppfattning om vad som händer med deras patroner när de samlats in. Det är på grundval av dessa resultat som en fransk miljöindustri för första gången har skapat en utskriftslösning som ingår i kretsloppsekonomin.

 

Ett 100 % engagerat varumärke

Medan endast 30 % av begagnade patroner bearbetas på lämpligt vis i Europa, återvinns OWA-patroner till 100 %. Genom att välja en varumärkesprodukt från OWA förvärvar köparen samtidigt en garanti för att den kommer att samlas in, sorteras, återvinnas eller omtillverkas och återinföras i ett industriellt system. OWA återvinner därför alla råvaror och sekundära material under hela tillverkningsprocessen.

 

ARMOR, ett industriföretag som åtagit sig en hållbar utveckling

Som europeiskt ledande företag inom området för alternativa bläckpatroner deltar ARMOR aktivt i stora diskussioner och utvecklingen på utskriftsmarknaden inom de viktigaste organisationerna i branschen. Driven av sina humanistiska värderingar och sitt tidiga engagemang för företagens sociala ansvar är ARMOR också engagerad i olika institutioner för att försvara värderingar, förbinda sig till ansvarsfulla metoder och försvara miljön.

Global Compact We Support

”Avancerad” medlem i Global Compact France

Global Compact syftar till att samla yrkesverksamma från alla samhällsskikt för att utveckla sociala ansvarsmetoder och erbjuda sina olika medlemmar fullt stöd i genomförandet av konkreta åtgärder till förmån för CSR. Sedan 2014 har ARMOR varit medlem i Club GC Advanced, den högsta differentieringen av Global Compact, vilket gör den till ett av de 400 mest ambitiösa företagen i världen när det gäller CSR.

För mer information: www.globalcompact-france.org/

INEC

Partner till L’institut de l’Economie Circulaire

Institutet för kretsloppsekonomi påverkar kretsloppsekonomin på europeisk skala och samlar företag, offentliga personer, institutioner och föreningar i syfte att öka medvetenheten och utveckla åtgärder till förmån för kretsloppsekonomi och mer allmänt nya, mer hållbara tillverknings- och förbrukningsmetoder.

Läs mer på www.institut-economie-circulaire.fr/

ETIRA

Styrelseledamot i ETIRA, sammanslutningen av europeiska omtillverkare

I över tio år har ARMOR varit en del av European Toner & Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA). Denna förening samlar 45 europeiska företag som nu representerar mer än 65 % av branschens omsättning. ETIRA vill marknadsföra reklamproducerade produkter och utveckla en tydlig identitet för vad den europeiska omtillverkningsindustrin innebär för regeringar, media och konsumenter. ARMOR sitter i styrelsen för ETIRA och försvarar föreningens värderingar: medvetenhet, miljöansvar och etisk förbrukning.

För mer information: http://www.etira.org/

FCR

Grundande medlem av Frankrike Cartouche Réemploi

FCR-föreningen samlar företag som vill göra allt för att främja återanvändning av begagnade patroner och utföra konkreta åtgärder för återvinning av patronerna och se till att de energiåtervinns. Tillsammans med andra ansvariga företag följer ARMOR åtagandena i France Cartouche Réemploi när det gäller miljöskydd, främjande av en förbrukningsmodell där man undviker avfall och främjar företagshanteringsmetoder som respekterar etiska värden.

Läs mer på: http://francecartouche-reemploi.org/

EBEN

Partner i EBEN-föreningen

La fédération des Entreprises du Bureau et du Numérique (EBEN) är en fransk förening som sedan 2016 samlar yrkesverksamma inom distribution av produkter och tjänster för arbetsmiljön (utskriftslösningar, brevpapper, kontorsmöbler etc.). Denna förening avser att vara talesman för näringslivet och syftar till att erbjuda sina medlemmar stöd i rekryteringen och utbildningen av kommersiella befolkningar. Som en viktig aktör på marknaden för förbrukningsmaterial för tryckning ansluter sig ARMOR till EBEN-förbundet för att bidra till utvecklingen av metoder som respekterar det allmänna intresset för arbetsmiljön.

För mer information: https://federation-eben.com/

UIC

Undertecknare av Responsible Care® från Union des Industries Chimiques

Genom att underteckna stadgan Responsible Care, vill ARMOR vara exemplariskt när det gäller säkerhet, hälsoskydd och miljö. Responsible Care främjar kontinuerliga förbättringar av företagets resultat genom användning av prestationsindikatorer.

Läs mer på http://www.uic.fr/