Materialbalansen: Konkret bevis på ditt åtagandeOWA-lösningen bidrar till att
 minska din verksamhets miljöpåverkan genom sin kretsloppsekonomi. Vårt spårbarhetssystem gör att du kan övervaka livscykeln för dina använda bläckpatroner på ett transparent sätt. En verklig garanti för ditt företags engagemang i en hållbar utveckling. I detta bidrar det till att dina CSR-mål uppnås. Det ger dig konkreta bevis på våra och ditt företags åtaganden, särskilt genom att ta fram en materialbalansräkning.

 

Begäran om information 

                                                       

Vad innebär materialbalans?

Materialbalansrapporten är ett dokument som certifierar all information som rör OWA -uppsamlingen och därmed fastställer mycket exakt vad som händer med begagnade patroner som härrör från ditt företags uppsamling.

Vi kan tillhandahålla denna information tack vare vår identifierade och personliga uppsamling, som möjliggör fullständig spårning av patronerna under hela processen, från uppsamling till återvinning. Denna datoriserade och personliga övervakning för varje företag möjliggörs genom streckkodsetiketterna som sitter på uppsamlingskartongerna för att säkerställa identifiering av varje användare.

Materialbalansen garanterar att vikten på inkommande uppsamling av använda laserpatroner är lika med vikten på de bearbetade patronerna som behandlas, samtidigt som frekvensen för omtillverkade patroner och demonterade patroner specificeras, med en exakt beskrivning av de sekundära råvaror som återvunnits och återintroducerats i det industriella kretsloppet.

 

Recyclage économie circulaire OWA

 

Kontakta oss

                                                                                  

 

 

Här är all information som tillhandahålls av materialbalansen:

 1. En analys av uppsamlingen från ditt företag:
 • Mängd och vikt för uppsamlade bläckpatroner.
 • Antal och vikt för insamlade laserpatroner.
 • Fördelning av samlade laserpatroner efter märke.                                                  

 

 1. Uppgifter om behandlingen av ditt uppsamlade material:
 • Distribution av återanvändbara/icke-återanvändbara laserpatroner:
  • Mängd och vikt för återanvändbara laserpatroner.          
  • Mängd och vikt för icke-återanvändbara laserpatroner.                
 • Materialåtervinning från demonterade laserpatroner:
  • Nettovikt för det bearbetade materialet.
  • Detaljer om återvunna material (i vikt och procent av den totala demonterade vikten).

 

 1. En bedömning av minskningen av effekterna av koldioxidutsläpp: 
 • Minskning av kg CO2-påverkan med energiåtervinning jämfört med konventionell behandling genom förbränning.
 • Koldioxidekvivalenten för effektminskningen i bilkilometer.                          

 

 

All denna information kan användas direkt i en CSR-process (Corporate Social Responsibility).

 

 

Ett effektivt verktyg för en enkel, konkret och skräddarsydd CSR-policy

Eftersom den presenterar tydliga och lättanvändbara uppgifter om deras effekter (avfalls- eller klimatmässiga) är materialbalansräkningen ett verkligt CSR-verktyg för företag.

Du kan använda balansräkningen för att stödja din CSR-rapport:

 • Inom ramen för gällande lagstiftning: paragraf 225 lagdekret Grenelle II 2012-557 av den 24 april 2012 om företagens transparensskyldigheter i sociala frågor och miljöfrågor.
 • Och/eller tillämpningen av CSR och standarder för extern finansiell rapportering: FN:s Global Compact (princip 8 och 9), GRI4, OECD (princip 6).

 

 

Materialbalansräkningen är därför ett färdigt dokument som uppfyller kriterierna för bedömning av miljöprestandan för CSR-rapporterna.

 

 

Hur kan du använda din materialrapport i en CSR-rapport rent praktiskt?

Du kan redigera din materialrapport direkt online baserat på sorteringen av dina patroner som samlats in under den valda perioden.

Med din personliga materialrapport i handen har du exakta och kvantifierade element redo att integreras på ett relevant sätt i din övergripande CSR-rapport. Så här använder du dem:

Data för ”avfallshantering” i din CSR-rapport

OWA-lösningen utgör ett mått på förebyggande, återvinning och eliminering av avfall. Du kan använda följande:

 1. Antalet återanvända patroner som köpts i förhållande till det totala antal patronerna som köps bidrar till beräkningen av andelen material som kommer från återvunnet material (GRI4-EN2).
 2. Genom att jämföra volymen patroner som köpts efter typ (bläckstråle, laser, kapsel) och volymen patroner som samlats in efter typ kan du beräkna din tonerpatron och därmed effektiviteten i din återvinning.
 3. Materialbalansrapporten anger den totala vikten av avfall från bläckpatroner som anförtrotts OWA och deras återvinning (återanvändning/materialåtervinning/skrot), vilket hjälper till att konsolidera den totala vikten av avfall efter typ och behandlingsmetod (GRI4-EN23).

 

Data för avsnittet ”Klimatförändringar” i din CSR-rapport

Materialbalansen ger en bedömning av minskningen av kolpåverkan från OWA-återvinningslösningen jämfört med konventionella förbränningslösningar. Ytterligare en åtgärd för att dra nytta av minskningen av ditt koldioxidavtryck!

 

Nu är det upp till dig! Redigera din materialbalans...

Välj OWA-lösningen för dina bläckpatroner och få tillgång till vår online-uppsamlingstjänst:

 

Läs mer om våra OWA-produkter      Koppla upp dig till uppsamlingens extranät