Uppsamling för privatpersoner

collecte particuliers

Släng inte bort dina patroner mer! Skicka tillbaka dem till lagret så tar vi hand om resten! Vi återvinner 100 % de insamlade patronerna.

 

Även om det är ett hett ämne i internationell skala, är det inte vanligt för alla att samla in! En majoritet av tomma patroner och toners kastas med hushållsavfallet för att hamna i deponiområden och/eller förbränningsanläggningar. Andra patroner sorteras av användarna för att placeras i påsar och andra återvinningsbehållare som inte är lämpliga. Sådana situationer är inget vår planet behöver.

 

Återvinning av dina använda bläckpatroner: en miljömedveten gest!

Genom att använda en kassettuppsamlings- och återvinningskanal hjälper du till att undvika överbelastning av våra deponier och till att bevara våra naturresurser. Ditt deltagande i en regelbunden uppsamling av patroner gör det möjligt för oss att minska vår miljöpåverkan för att skapa ett hållbart samhälle.

 

Varför är det en bra idé att överlåta tomma patroner till ARMOR?

Målen för uppsamlingen är enkla: återvinna det största antalet tomma patroner för att kunna återanvända eller återvinna dem för att minska de naturresurser som förbrukas samtidigt som energi och råvaror återvinns. Som tillverkare av omtillverkade patroner kontrollerar ARMOR patronernas livscykel och deras återvinning eller rekonditionering. 

Att välja en ARMOR-uppsamlingsplats för att lämna in dina patroner innebär att se till att de återvinns helt: antingen kan patronen återanvändas och genomgår då en noggrann process innan den återanvänds, eller så kan patronen inte omtillverkas och i detta fall garanterar ARMOR 100 % material- och energiåtervinning!

 

ARMOR, samlingspartner för dina närbutiker

För att återvinna dina patroner behöver du inte göra några ansträngningar eller gå några omvägar: vi erbjuder ett brett urval av uppsamlingsställen som godkänts av ARMOR där du kan lämna in dina tomma patroner osv. Du hittar absolut en butik nära dig!

I själva verket har ARMOR installerat uppsamlingskartonger för patroner i de flesta stormarknader och dator- och vitvaruaffärer, i samarbete med varumärkena.

Välj en ansvarsfull förbrukningspolicy nu:

  • En enkel reflex: Kasta inte bläckstråle- eller laserpatroner i papperskorgen.
  • En miljömedveten medborgare: Lämna tillbaka dina tomma patroner till en uppsamlingsplats.

 

Visste du det?

Att köpa renoverade förbrukningsvaror innebär att minska användningen av energi och råvaror!